SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”

 

Denumirea beneficiarului: CANTUP SRL

Număr de referință. Contract de finanțare nr. 3011/07.09.2018, cod SMIS 110743

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Autoritatea de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Organism Intermedia: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

Data începerii proiectului: 24.08.2016. Data finalizării proiectului: 30.06.2021. Perioada de implementare 59 de luni.

Valoarea totală a proiectului: 9.818.926,80 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este 7.257.397,29 lei, iar finanțarea nerambursabilă 4.516.634,59 lei, unde 3.839.139,40 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDER și 677.495,19 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

 

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității si consolidarea poziției pe piața a societății CANTUP SRL în domeniul turismului, identificat în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2014-2020, în Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia, în Strategia Națională pentru Competitivitate, prin realizarea unei investiții inițiale, respectiv dezvoltarea infrastructurii de care dispune societatea ca urmare a construirii unui hotel nou care va fi clasificat la 4 stele, echipării acestui hotel cu toate dotările necesare pentru prestarea unor servicii inovative de foarte buna calitate, prin participarea la un târg internațional de profil, prin certificarea unui sistem de management si certificarea serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Creșterea competitivității firmei prin: dezvoltarea infrastructurii si realizarea inovării de serviciu si proces

Obiectivul specific nr. 2: Accelerarea procesului investițional prin valorificarea oportunității de accesare a fondurilor nerambursabile

Obiectivul specific nr. 3: Confirmarea calității serviciilor prestate prin certificarea sistemelor de management si certificarea serviciilor

 

Rezultatele proiectului:

Rezultatul 1:

– 1 Hotel S+P+M+4E construit si dotat pentru clasificare de 4 stele;

– Participare ca expozant la un târg internațional de turism;

– 1 Serviciu inovativ;

– 1 Proces inovativ

Rezultatul 2

  1. 1 Proiect elaborat si implementat în conformitate cu cerințele POR 2014 – 2020

Rezultatul 3

  1. Un sistem de management implementat si certificat conform standardului ISO 9001 si serviciile prestate certificate de către un organism de certificare independent.

 

Locul de implementare al proiectului: str. Arsenalului nr. 13A, MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUD DÂMBOVIȚA

Informații contractori

Nr.

Crt

Denumire contractori implicați în implementarea contractului de finanțare

Obiectul contractului de achiziție

Procedura de achiziții

Valoarea contractului de achiziție

Data semnării contractului

1

PROCONSULT SRL

Consultanță în domeniul managementului execuției investiției, pentru proiectul cu titlul ”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Achiziție directă

129.000,00 lei, la care se adaugă TVA, conform prevederilor legale

10.09.2018

2

MICONSTRUCT SRL

Execuție de lucrări pentru proiectul cu titlul ”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Achiziție privată competitivă conform Ordin MFE

6.803.813,04 lei la care se adaugă TVA conform prevederilor legale

06.05.2019

3

ED-MI CONS SRL

Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada desfășurării execuției lucrărilor in cadrul proiectului cu titlul ”CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Achiziție directă

9.034,40 lei la care se adaugă TVA conform prevederilor legale

12.04.2019

4

DEDESIGN COMVIS 3D SRL

Servicii asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru lucrările de construcție în cadrul proiectului cu titlul „CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE „, Cod SMIS 110743, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Achiziție directă

11.000 lei la care se adaugă TVA conform prevederilor legale

07.05.2019

5

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII DÂMBOVIȚA

Taxe începere lucrări pentru proiectul  cu titlul „CONSTRUIRE HOTEL DE 4 STELE ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE „, Cod SMIS 110743, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Achiziție directă

20.698,12 nu se datorează TVA

10.05.2019

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm sa vizitați

www.fonduri-ue.ro 

 

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro www.facebook.com/inforegio.ro